09.05.2019 MetsäSpring

Tekstiilikuitukoetehtaalle nimitetty kaksi kehityspäällikköä

Katja Konola-Manninen ja Janne Airola on nimitetty 27.5.2019 alkaen kehityspäälliköiksi Metsä Spring Oy:n ja Itochu Corporationin tekstiilikuituja valmistavaan koetehtaaseen. Tehtävässään Katja vastaa koetehtaassa tarvittavien analyyttisten menetelmien soveltamisesta sekä tuotelaadun valvonnasta. Janne vastaa vastaavasti koetehtaan yksikköprosessien kehityksestä. Molemmat raportoivat koetehtaan vetäjä Pertti Tiitolalle.

Metsä Spring ja Itochu perustivat viime lokakuussa koetehdasvaihetta varten uuden yhteisyrityksen 50:50 periaatteella. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen rakentuvassa koetehtaassa kehitetään globaalisti ainutlaatuista ja ympäristöystävällisempää tekstiilikuitujen valmistusteknologiaa, joka hyödyntää raaka-aineenaan Metsä Fibren paperisellua. Koetehtaan laiteasennukset alkavat kesällä ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Koetehdasvaiheen tavoitteena on osoittaa, että uusi valmistusteknologia ja sen avulla saatava tuote ovat valmiita varsinaiseen teollistamiseen.

Operatiivisen tiimin täydentämiseksi koetehtaalle haetaan lisäksi parhaillaan kuutta tutkimusoperaattoria.

Lisätietoja antaa:

Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja, Metsä Spring Oy, puh. +358 40 547 6977

Pertti Tiitola, koetehtaan vetäjä, MI Demo Oy, puh. +358 40 502 6328