Innovaatioyhtiö
Niklas von Weymarn
CEO
Erik Kolehmainen
VP, Corporate Venturing
Katariina Kemppainen
SVP, Group R&D
Kirsti Härö
Executive assistant

Meistä

Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyritys. Meillä on kaksiosainen rooli:

  • Tavoitteenamme on kehittää uutta liiketoimintaa puupohjaisiin arvoketjuihin liittyen. Tähän tavoitteeseen kuuluu sekä sijoitukset lupaaviin startup-yrityksiin maailmanlaajuisesti, että omien pilotti-/demoprojektien edistäminen.
  • Johdamme konsernitason tutkimus- ja kehitystoimintaa Metsä Groupissa tavoitteenamme tukea ja vahvistaa Metsä Groupin nykyliiketoimintaa.

Kaikilla hankkeilla, joihin osallistumme, on oltava potentiaalia vahvistaa Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemiä tulevaisuudessa. Metsä Spring on siis strateginen sijoittaja ja innovoinnin edistäjä toimikenttänään puupohjainen biokiertotalous.

Suurin osa uusista innovaatioista syntyy laajan yhteistyön tuloksena. Tämä vaatii kumppanuuksia ja aitoa yhdessä kehittämistä monien erilaisten organisaatioiden kanssa. Edellä kuvattu ajatustapa on myös Metsä Springin toiminnan kulmakivi.

Päämäärä

Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemi

Käytämme termiä liiketoimintaekosysteemi kuvaamaan sitä organisaatioiden verkostoa, joka tekee yhteistyötä liiketoimintansa puitteissa. Kaikilla liiketoimintaekosysteemin kuuluvilla organisaatioilla on oma strategiansa ja tavoitteensa, mutta yhdessä ne muodostavat symbioottisen kokonaisuuden. Metsä Groupin näkökulmasta katsottuna tämä rakentuu niiden arvoketjujen ympärille, joissa uusiutuvasta ja sertifioidusta pohjoisen puusta valmistetaan lisäarvotuotteita ja uusiutuvaa energiaa.

Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemin toimijoiden skaala ulottuu metsänomistajista monien tuotantoketjujen kautta erilaisiin loppukuluttajiin. Monenlaiset palveluntuottajat ja materiaalien kierrätykseen liittyvät toimijat ovat myös ekosysteemimme avaintoimijoita.

Kiinnostuksen kohteemme

Etsimme maailmanlaajuisesti yrityksiä, joiden ratkaisut vahvistavat Metsä Groupin ympärillä olevaa liiketoimintaekosysteemiä pitkällä aikavälillä. Kiinnostuksen kohteisiimme lukeutuu fyysisen tuotteen valmistamiseen perustuvat liiketoimintaideat (joilla on linkki pohjoiseen puuhun, kuten kuuseen, mäntyyn ja koivuun alkuperäisenä raaka-aineena), mutta myös uusiin digitaalisiin työkaluihin perustuvat liiketoimintaideat.

Uskomme vahvasti siihen, että parhaat innovaatiot ovat aina laajan yhteistyön hedelmiä. Tule siis mukaan kehittämään kanssamme tulevaisuuden entistä kestävämpää biotaloutta.

Rahoitusvaihe

Startup-sijoituksissa Metsä Spring haluaa olla auttamassa pieniä yrityksiä ylittämään niin kutsutun ”kuoleman laakson”. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituskohteiksi soveltuvat parhaiten Series A -kehitysvaiheen rahoitusta hakevat yritykset. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksiä, joilla on jo ensimmäinen tuote markkinoilla ja henkilöstön määrä on kasvanut noin 5-10 henkilöön. Kun puhutaan fyysisen tuotteen valmistukseen perustuvista liikeideoista, sijoituskohteiksi sopivimmat yritykset ovat juuri siirtymässä siihen vaiheeseen, mikä edellyttää investointia pilotti-/koetehtaaseen. Joissakin tapauksissa voimme myös harkita sijoittamista yrityksiin, jotka ovat myöhäisemmässä siemenvaiheessa.

Uutiset

24.03.2023 MetsäSpring

Metsä Groupin Kuura®-tekstiilikuidun koetehtaalla uusi kehitysvaihe

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring kehittää uutta menetelmää, joka mahdollistaisi Kuura-tekstiilikuidun valmistuksen Metsä Groupin havusellusta. Äänekoskella vuoden 2020 lopulla käynnistetyssä

Lue lisää "Metsä Groupin Kuura®-tekstiilikuidun koetehtaalla uusi kehitysvaihe"

28.02.2023 MetsäSpring

Metsä Groupin ja Valmetin Muoto® -kuitutuotteen koetehtaalle kansainvälinen laatuinnovaatiopalkinto

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet sijoittuivat toiseksi kansainvälisen laatuyhdistyksen Quality Innovation Award 2022 -kilpailussa koetehtaallaan, jossa valmistetaan uudenlaisia

Lue lisää "Metsä Groupin ja Valmetin Muoto® -kuitutuotteen koetehtaalle kansainvälinen laatuinnovaatiopalkinto"

08.02.2023 Metsä Group

Metsä Spring sijoitti fossiilittomia lämmöneristeitä ja pakkausmateriaaleja kehittävään Fiberwoodiin

Suomalainen startup käyttää Metsä Groupin sivuvirtoja luodakseen niistä sataprosenttisesti puupohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja, jotka ovat vaihtoehtoja kivi- ja lasivillalle sekä

Lue lisää "Metsä Spring sijoitti fossiilittomia lämmöneristeitä ja pakkausmateriaaleja kehittävään Fiberwoodiin"

Sosiaalinen media

24.03.2023Twitter

RT @MetsaGlobal: We are currently making adjustments to the original production method and equipment at the demo plant for Kuura® textile f… Lue lisää

21.03.2023Twitter

Our Annariikka presenting at the @FinnCERES event. Thanks for the invitation 😊 https://t.co/9R8ql0wQJQ Lue lisää

15.03.2023Twitter

RT @kiertotalous2: Metsä Spring on yksi Telavalue-hankkeessa mukana olevista yrityksistä. @MetsaSpring kehittää uutta pohjoiseen puuhun per… Lue lisää

Video