Aktiiviset projektit

Tällä sivulla esittelemme lyhyesti portfolioomme kuuluvat sijoitukset ja kehityshankkeemme. Johtava ajatus Metsä Springin sijoitustoiminnassa on vahva linkki puupohjaisiin arvoketjuihin ja keskittyminen sellaisiin yhtiöihin tai hankkeisiin, jotka pyrkivät etenemään koelaitos- ja koetehdasvaiheiden läpi. Toisin sanoen, ovat yhden onnistuneen askeleen niin kutsutusta ”proof-of-concept”-tilasta (sekä teknisesti että itse liiketoiminnan osalta).